خانه / اخبار / ثبت نام دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی و پیش دبستانی

ثبت نام دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی و پیش دبستانی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه قرآنی تسنیم لنجان (رسانه تسنیم): ثبت نام دوره آموزشی (آموزشیاری قرآن کریم، تربیت معلم روخوانی و روانخوانی و تربیت معلم پیش دبستانی قرآنی) آغاز شد .

  قال رسول الله۹: مُعَلِّمُ الْقُرْآنِ یَسْتَغْفِرُ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ حَتَّی الْحُوتِ فِی الْبَحْرِ

برای معلّم قرآن، همه موجودات، طلب آمرزش می‌کنند، حتی ماهی در دریا.

آشنـایـی با قـرآن، این کتـاب الهی و راهنمـای سعـادت و تحقـق فرهنگ اصیـل آن و بـازگشت به کتـابی‌که نـور، هدایـت، موعظـه، تبیـان، شـفـاء، میـزان و فرقـان است امری لازم و حیـاتـی می‌بـاشد و بی‌تفاوت‌ بودن ‌در برابر مواعـظ و دستـورات آن خسـران دنیـا و آخرت و انس و همنشینـی با آن هدایت و بشارت را به دنبال‌ خواهد داشت:

« همانا این قرآن، (همگان را) به راهی که استوارترین راههاست،

هدایت می کند و به ایمان آورندگان نوید و بشارت (بهشت) می‌دهد».

از این رو موسسه قرآنی تسنیم لنجان، در راستـای احیای فرهنگ غنی قرآن کریم در سطحی وسیع، موضوع تعلیـم کلام وحی را به عـنـوان امـری واجـب و تکلیفی الزامی تلقی نموده و با تهیه، تدویـن و ارائه طرحهای متنوع قرآنـی درصـدد ایفـای این وظیفـه خطیـر بـرآمـده است و برای نیـل به ایـن هدف مقدس به یکی از مؤلّفه‌های مهم تعلیم و تعلّم که ضامن اجرای طرحهای قرآنی و تداوم‌بخش آموزش کلام الله مجید می‌باشد یعنی تربیت معلمان قرآن کریم، اهتمام ویژه داشته و دارد.

 

طرح تربیت آموزشیار روخوانی وروانخوانی قرآن کریم

ویژه خانه های قرآن ، روستا ها و شهرک های مسکونی

◙ اهداف طرح:

اهداف کلی:

 • شناسایی نیروهای مستعد روستاها و شهرستان‌های زیر ۱۰۰۰ خانوار و تربیت آنان جهت تدریس در دوره‌های آموزش قرائت قرآن کریم «سطوح ۱و۲» (روخوانی- روانخوانی قرآن و صحّت قرائت نماز) آن مناطق و خودکفایی آموزشی آنها در راستای تحقق و اجرای نهضت قرآن‌آموزی.
 • روشمند نمودن و هماهنگ کردن آموزش روخوانی و روان خوانی در اقصی نقاط کشور و تعمیم روشهای بدیع و انتقال مهارتهای تدریس یکپارچه و نظام یافته روخوانی و روانخوانی در سطح کشور.
 • تکمیل حلقه‌های آموزشی در راستای زمینه‌سازی و اجرای نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن‌کریم.

 هدف رفتاری :

انتظار می‌رود با برگزاری این دوره، دانش‌آموختگان ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهای نوین و علمی تدریس و آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن‌ و صحّت قرائت نماز (قرائت ۱ و ۲) – در سطح تعریف شده در این طرح- با هدف جذب هرچه بیشتر مشتاقان فراگیری قرائت کلام وحی، آشنا شده و با همکاری موسسه قرآنی تسنیم لنجان، نظامی یکپارچه و هماهنگ را درآموزش‌های عمومی قرائت کشور به اجرا گذارند.

◙ چکیده طرح :

طـی اجـرای این طـرح و بـرگـزاری دوره‌هـای مربـوطـه، علاقمندان به معلّمی و تـدریـس و تعلیم علوم و فنون رشته قرائت قرآن‌کریم(«روخـوانـی» و «روان‌خوانی قرآن و صحّت قرائت نماز») پس از احراز شرایـط گزینـش، در « ۴۲ جلسه آموزش حضوری» شامل جلسات آموزش دروس : ۱- روش تدریـس روخوانی و روان خوانی ۲-آموزش روش کارورزی« بخش خوانی، کلمه خوانی و روانخوانی (قرائت تحقیق آموزشی)» و‌ ۳- احکام عمومی و احکام قرآنی شرکت نموده و در پایان پس از موفقیت درآزمونهای پایانی، ضمن اخذ گواهینامه مربوطه، به عنوان مربیان دوره‌های عمومی قرائت قرآن کریم (سطوح ۱ و ۲)، در مناطق محروم به تدریس دروس فوق خواهند پرداخت.

◙ مشخصات کلی طرح :

۱- نام طرح : تربیت آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن کریم.

۲- مدت طرح: ۴۲ جلسه آموزش حضوری

۳- مقطع زمانی : در طول سال 

۴- پیـش‌نیـاز : ۱- دارا بودن گواهی پایان دوره قرائت قرآن کریم(سطح۲) و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(سطح۱) یا قبولی در آزمون‌های ورودی معادل ۲- قبولی در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی

۵- گستره طرح : سراسر کشور .

۶- مـحـل تشکیـل طرح: روستاها و شهرستانهای زیر ۱۰۰۰ خانوار،ویژه خانه های قرآن ، روستا ها و شهرک های مسکونی. بدیهی است که اولویت با مساجد و مکانهای فرهنگی، آموزشی و مذهبی خواهد بود.

۷-  محتوای آموزشی : شامل دروس مندرج در این طرح که در ادامه خواهد آمد.

۸-  مجری طرح: موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعب وابسته

۹-  شکل اجرا : حضوری

۱۰- گروه هدف (مخاطبان) : حائزین شرایط پذیرش

۱۱- تعداد متعلمین هر دوره : حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ نفر

۱۲- ارزش آموزشی : ۸۴ ساعت آموزشی.

*شرایط اختصاصی :

 • دارا بودن گواهی پایان دوره قرائت قرآن کریم(سطح۲) و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (سطح۱) یا قبولی در آزمون‌های ورودی معادل
 • قبولی در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی(حد نصاب نمره قبولی در این درس ۱۶ از۲۰ می باشد).

6i3n7z8jqeuli4qp2su

طرح تربیت معلم روخوانی وروانخوانی قرآن کریم

◙ اهداف طرح:

اهداف کلی:

 • شناسایی نیروهای مستعد و تربیت آنان جهت تدریس در دوره‌های آموزش قرائت قرآن کریم «سطوح ۱و۲» (روخوانی- روانخوانی قرآن و صحّت قرائت نماز) .
 • روشمند نمودن و هماهنگ کردن آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم در سطح کشور و تعمیم روشهای بدیع و انتقال مهارتهای تدریس یکپارچه و نظام یافته قرائت قرآن در سطح کشور.
 • تکمیل حلقه‌های آموزشی در راستای زمینه‌سازی و اجرای نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن‌کریم.

 هدف رفتاری :

انتظار می‌رود با برگزاری این دوره دانش‌آموختگان ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهای نوین، علمی و تخصّصی تدریس و آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن‌کریم (قرائت ۱ و ۲) و با هدف جذب هرچه بیشتر مشتاقان فراگیری قرائت کلام وحی، آشنا شده و با همکاری سازمان دارالقرآن‌الکریم، نظامی یکپارچه و هماهنگ را درآموزش‌های عمومی قرائت قرآن کریم کشور به اجرا گذارند.

◙ چکیده طرح :

طـی اجـرای این طـرح و بـرگـزاری دوره‌هـای مربـوطـه، علاقمندان به معلّمی و تـدریـس و تعلیم علوم و فنون رشته قرائت قرآن کریم(«روخـوانـی» و «روان خوانی قرآن و صحّت قرائت نماز») پس از احراز شرایـط گزینـش، در« ۵۶ جلسه آموزش حضوری» و«۱۶ ساعت آموزش غیر حضوری» شامل جلسات آموزش دروس: ۱- روش تدریـس روخوانی و روان خوانی ۲- فنون معلمی و روانشناسی تربیتی ۳- آموزش روش کارورزی« بخش خوانی، کلمه خوانی و روانخوانی (قرائت تحقیق آموزشی) ۴- اخلاق و تربیت اسلامی(اخلاق معلمی) ۵-آشنایی با علوم قرآنی ۶-آشنایی با رسم و ضبط قرآن کریم و‌ ۷- احکام عمومی و احکام قرآنی شرکت نموده و در پایان پس از موفقیت در آزمونهای پایانی ضمن اخذ گواهینامه دوره مربوطه، به عنوان معلّمان دوره‌های قرائت قرآن کریم (سطوح ۱ و ۲) در دارالقرآن‌الکریم استانها، مؤسسات قرآنی و… به تدریس خواهند پرداخت.

◙ مشخصات کلی طرح :

۱- نام طرح : تربیت معلّم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم.

۲- مدت طرح : ۵۶ جلسه آموزش حضوری و ۱۶ ساعت آموزش غیرحضوری

۳- مقطع زمانی : در طول سال

۴- پیـش‌نیـاز : ۱- دارا بودن گواهی پایان دوره قرائت قرآن کریم(سطح۴)«گرایش تحقیق یا تدویر(ترتیل مصطلح)» و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(سطح۲) یا قبولی در آزمونهای ورودی معادل         ۲- قبولی در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی

۵- گستره طرح : سراسر کشور

۶- مـحـل تشکیـل طرح : موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعبات و ابسته

۷-  محتوای آموزشی : شامل دروس مندرج که در ادامه خواهد آمد.

۸-  مجری طرح : موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعبات و ابسته

۹-  شکل اجرا : در قالب دو بخش حضوری و غیر حضوری.

۱۰- گروه هدف (مخاطبان) : حائزین شرایط پذیرش

۱۱- تعداد فراگیران هر دوره : حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ نفر.                 

۱۲- ارزش آموزشی : ۱۲۸ ساعت آموزشی.

%شرایط اختصاصی:

 • دارا بودن گواهی پایان دوره قرائت قرآن کریم(سطح۴)«گرایش تحقیق یا تدویر(ترتیل مصطلح)» و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(سطح۲) یا قبولی در آزمونهای ورودی معادل
 • قبولی در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی(حد نصاب نمره قبولی در این آزمون ۱۶ از۲۰ می باشد)

6i3n7z8jqeuli4qp2su

طرح تربیت معلم قرآن پیش دبستانی

◙ اهداف طرح:

*اهداف کلی:

 • شناسایی نیروهای مستعد و تربیت آنان جهت تدریس در کلاسهای آموزش قرآن پیش‌دبستانی
 • روشمند نمودن و هماهنگ کردن آموزش‌های قرآن پیش دبستانی در سطح کشور.
 • تعمیم روشهای بدیع و انتقال مهارتهای تدریس یکپارچه و نظامند قرآن کریمِ پیش‌دبستانی در سطح کشور.
 • تکمیل حلقه‌های آموزشی در راستای زمینه‌سازی و اجرای نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن‌کریم.

هدف رفتاری:

انتظار می‌رود با برگزاری این طرح، فراگیران ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهای نوین و علمی تدریس و آموزش قرآن ویژه کودکان پیش‌دبستانی آشنا شده و با همکاری موسسه قرآنی تسنیم لنجان، نظامی یکپارچه و هماهنگ را در آموزش‌ قرآن کودکان پیش‌دبستانی، در کشور به اجرا گذارند.

◙ چکیده طرح :

طی اجرای این طرح و برگزاری دوره‌های مربوطه، علاقمندان به معلمی و تدریس «آموزش قرآن کودکان‌پیش دبستانی» پس از احراز شرایط گزینش، در « ۶۶ جلسه آموزش حضوری» شامل دروس: ۱- روش تدریس آموزش عمومی قرآن پیش دبستانی ۲-مبانی نظری آموزش قرآن و مفاهیم دینی به کودکان ۳- روانشناسی تربیتی و رشد کودک  ۴- مهارتهای مربی قرآن کودک و ۵- حفظ جزء سی اُم قرآن کریم شرکت نموده و در پایان پس از موفقیت در آزمونهای پایانی و انجام دو دوره کارورزی و تدریس در دوره‌های مربوطه و تأیید دارالقرآن الکریم استان ضمن اخذ گواهینامه تربیت معلم قرآن پیش‌دبستانی، به عنوان معلمان دوره‌های آموزش قرآن کودکان پیش‌دبستانی در دارالقرآن‌الکریم استانها، مؤسسات قرآنی و… به تدریس خواهند پرداخت.

◙ مشخصات کلی طرح :

۱-نام طرح : تربیت معلّم قرآن‌ پیش دبستانی.           

۲- مدت طرح :‌ ۶۶ جلسه آموزش حضوری

۳- مقطع زمانی : در طول سال (طبق سهمیه اعلام شده برای هر فصل و یا به صورت خودگردان و برنامه‌های استانی).

۴- پیـش‌نیـاز : دارا بودن گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم یا قبولی در آزمون های ورودی معادل

۵- گستره طرح : سراسر کشور

۶- مـحـل تشکیـل طرح : موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعبات و ابسته

۷-  محتوای آموزشی : مطابق با سرفصل های اعلام شده سازمان دارالقرآن الکریم

۸-  مجری طرح : موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعبات و ابسته

۹-  شکل اجرا : حضوری

۱۰- تعداد فراگیران هر دوره : حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ نفر.

۱۲- ارزش آموزشی :‌ ۱۳۲ ساعت آموزشی‌‌‌‌‌‌‌‌.

*شرایط اختصاصی:

دارا بودن گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم یا قبولی در آزمون‌های ورودی معادل.

◙ تذکر۲: افراد فاقد گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی علاوه بر شرکت در آزمون‌های پایانی دوره فوق می‌بایست در آزمون ورودی دوره فوق (۱- قرائت قرآن کریم(سطح۴)«گرایش تحقیق یا تدویر(ترتیل مصطلح) ۲-ترجمه و مفاهیم (سطح ۲) و ۳- آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی ) نیز شرکت نمایند.

6i3n7z8jqeuli4qp2su

 

مرجع صادر کننده مدرک:

دوره های آموزشیاری قرآن کریم  و تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و پیش دبستانی قرآن

darolghoran00

توسط سازمان دارالقرآن الکریم صادر خواهد شد.

 

برای داوطلبانی که شرایط بالا را ندارند و می خواهند گواهینامه تربیت معلم دریافت نمایند

tasnim00435

 

توسط موسسه قرآنی تسنیم لنجان صادر خواهد شد.

 

راهنمای ثبت نام در سایت

درخواست برگزاری دوره را تحت نظارت موسسه دارم

مهلت ثبت نام:

15 آذر ماه ۱۳۹۴

 

منبع: موسسه قرآنی تسنیم لنجان

درباره موسسه قرآنی تسنیم لنجان

ارایه دهنده خدمات آموزشی و پژوهشی قران و معارف اهل بیت (علیه السلام) ویژه تمام مقاطع سنی بصورت حضوری،مجازی و آنلاین با ما همراه باشید . تلفن تسنیم:03152273809

در دست بررسی

برگزاری طرح قرآن کتاب زندگی با محوریت سوره حجرات برگزار شد

به گزارش رسانه موسسه تسنیم: طرح قرآن کتاب زندگی با حضور مشتاقان به قرآن کریم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.