نمایش 1–12 از 14 نتیجه

طرح خیرات قرآنی

75,000 تومان
35,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری مراسم دعای توسل

149,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری مراسم دعای کمیل

149,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

149,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری ختم جمعی صلوات

149,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری ختم جمعی جزء قرآن

149,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری ختم جمعی سوره انعام

149,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

ختم هر هزار صلوات

9,500 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

ختم کل قرآن کریم

300,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

ختم یک جزء قرآن کریم

19,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

ختم یک حزب قرآن کریم

9,000 تومان