نمایش 1–12 از 31 نتیجه

سامانه وقف و نذر تسنیم

نذر اهداء کتاب

سامانه وقف و نذر تسنیم

برگزاری کلاس آموزشی

سامانه وقف و نذر تسنیم

نذر قرآن

سامانه وقف و نذر تسنیم

نذر اشتغال

سامانه وقف و نذر تسنیم

نذر قربانی

سامانه وقف و نذر تسنیم

نذر فرهنگی

سامانه وقف و نذر تسنیم

عقیقه

سامانه وقف و نذر تسنیم

نذر توسعه موسسه

سامانه وقف و نذر تسنیم

نذر عام

75,000 تومان
35,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری مراسم دعای توسل

149,000 تومان