نمایش 1–12 از 20 نتیجه

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری مراسم دعای توسل

80,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری مراسم دعای کمیل

80,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

80,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری ختم دسته جمعی صلوات

60,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری ختم دسته جمعی هرجزء قرآن

80,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

برگزاری ختم دسته جمعی سوره انعام

40,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

ختم هر هزار صلوات

5,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

ختم کل قرآن کریم

300,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

ختم یک جزء قرآن کریم

15,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

ختم یک حزب قرآن کریم

5,000 تومان

طرح ملی سهام معنوی ستایش

قرائت سوره انعام

10,000 تومان