خانه / برچسب های آرشیو

برچسب های آرشیو

برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی در تشکل ها۱

برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در تشکل ها (قسمت اول)   تعریف تشکل های فرهنگی : در تعریف تشکل های فرهنگی یا سازمان مردم نهاد(سمن)این گونه آمده است: مجموعه ای که با سرپرستی مردم(مؤسسین)،برای مردم(سرویس گیرندگان)،به وسیله مردم (داوطلبین) و به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم(جامعه)و نیل به توسعه ی همه جانبه در سطح محلی،ملی ،بین المللی بدون انتظار تقسیم …

ادامه مطلب ...