جشنوراه قرآنی فرشته ها

سلام به شما همراهان قرآن

به جمع  فرشته ها خوش آمدید

فرشته ها می خواهد که انگیزه و اشتیاق حفظ قرآن را در بین شما قرآن دوستان افزایش دهد و برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم گام بردارد.