نمایش 1–12 از 25 نتیجه

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم کل قرآن کریم

450,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم یک جزء قرآن کریم

21,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت سوره انعام

19,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

مراسم ترحیم

790,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم هر هزار صلوات

19,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک روز نماز استیجاری

19,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک ماه نماز استیجاری

560,000 تومان
55,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

یک ماه روزه قضا

1,790,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت آیت الکرسی

11,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره یس

19,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره نمل،شعرا،قصص

39,000 تومان