مشاهده همه 2 نتیجه

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک روز نماز قضای واجب استیجاری

۲۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک ماه نمازقضای واجب استیجاری

۷۹۰,۰۰۰ تومان