برگزاری ختم جمعی صلوات

199,000 تومان

مشخصات ختم:

تعداد :10000 صلوات

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 10نفر (بصورت مجازی)

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس و…

نحوه ختم: طی یک مراسم انجام می شود