برگزاری ختم جمعی صلوات

۳۳۰,۰۰۰ تومان

مشخصات ختم:

تعداد :10000 صلوات

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

نحوه اجرا : (بصورت مجازی برگزاری می شود) در یک زمان همه با هم اقدام به قرائت می کنند

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس و…

نحوه ختم: طی یک مراسم انجام می شود