برگزاری مراسم دعای کمیل

149,000 تومان

مشخصات ختم:

تعداد : یک بار قرائت دعای کمیل

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 10نفر به بالا

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس و…

نحوه ختم: طی یک مراسم انجام می شود