ترتیل سه بار تکرارو یک بار تکرار جزء۳۰(پرهیزکار)

  3,800 تومان

  همراه با دوره صوتی و کتاب الکترونیکی شیوه های حفظ قرآن

  این محصول که برای آموزش های حفظ قرآن کریم جزء 30 تهیه شده است .

  قرآن پژوهانی که علاقه مند به حفظ قرآن کریم می باشندمی توانند این محصول را تهیه نمایند .

  قرائت-سه-بار-تکرار-جزء-30-پرهیزکار

  نوع محصول: سی دی

  تعداد: یک حلقه

  محتویات سی دی:سه بار تکرار جزء30-یکبار تکرارجزء30-کتاب الکترونیکی آموزش حفظ-فایل صوتی آموزش حفظ

  تولید کننده: موسسه قرآنی تسنیم لنجان

  شناسه محصول:CD-SM5139201

  مبلغ سرمایه گذاری:3800 تومان