قرائت یک روز نماز قضای واجب استیجاری

۹۹,۰۰۰ تومان

مشخصات قرائت یک روز نماز استیجاری:

تعداد : یک روز نماز قضا(نماز های یومیه واجب و مستحب)

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 1 نفر متعهد و متدین نماز شما را قرائت می کند

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس و…

نحوه قرائت: بصورت غیر حضوری توسط فرد قاری انجام می شود

زمان : زمان از یک روز تا یک هفته نماز سفارش داده شما قرائت می شود

نفرات شرکت کننده: قاریان قرآن مورد تایید موسسه