یک ماه روزه قضا

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مشخصات یک ماه روزه قضا:

تعداد : یک ماه روزه قضا(روزه واجب و یا مستحب)

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 1 نفر متعهد و متدین  روزه شما را میگیرد.

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس و…

نحوه قرائت: بصورت غیر حضوری توسط فرد قاری انجام می شود

زمان : زمان از یک روز تا یک هفته روزه سفارش داده شما ادا خواهد شد