اسناد راهبردی قرآن

یکی از پایه ای ترین مسایل مهم در امر توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و عترت که برای موسسات بسیار راهبردی می باشد و بایستی بر اساس آن برنامه ها و راهبرد های خود را برنامه ریزی و اجرا نمایند منشور  توسعه فرهنگ قرآن کریم می باشد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بالاترین مرجع فرهنگی کشور می باشد که بر اساس نوع تصمیمات کشوری از این منشور اخذ و اجرا می گردد .

شما مدیران موسسات قرآنی می توانید نسبت به آشنایی این منشور اقدامات راهبردی و کلیدی خود را برنامه ریزی و موسسات خود را با بهترین شیوه مدیریت نمایید .

این موسسه قرآنی در نظر دارد از طریق این سایت نسبت به آموزش های عمومی و تخصصی برای توانمد سازی موسسات اقدام نماید و از حیث سخت افزار ،نرم افزار و مغز افزار فعالیت های شما را هدایت و راهبری نماید و بتواند خدمت اندکی برای شما باشد .