فرم های مورد نیاز

فرم های آنلاین مورد نیاز جهت تبادل ارتباط بهتر با موسسه قرآنی تسنیم لنجان بصورت دسته بندی شده و بر حسب نیاز کاربران در سایت قرارداده شده است .

تذکر: برخی از فرم ها بدلیل اینکه برای افراد و یا مراکز خاصی تعریف شده دارای رمز می باشد و کاربران مربوطه باید رمز را از موسسه دریافت نمایند .

click