موسسه قرآنی تسنیم لنجان در راستای توسعه فعالیت های خود با مراکز آموزشی،هیات های مذهبی،پایگاه های بسیج ،سازمان ها، ارگان ها و شرکت های مختلفی همکاری می نماید، این همکاری ها در قالب اخذ مجوز، تفاهم نامه، همکاری مشترک، ارائه و دریافت خدمات آموزشی و … می باشد.

 

پارس-پال پست

اتحادیه-اصفهان اتحادیه

ارشاد علمی-کاربردی

صندوق-بیمه سازمان-تبلیغات

سازمان اداره-لنجان

پارس-پال پارس

تشکل-ها خبرگزاری

کاتا-دیزاین