موسسه قرآنی تسنیم برای تمام دوره هایآموزشی خود اقدام به صدور گواهینامه های معتبر آموزشی می نماید .

گواهینامه های سازمان تبلیغات :

دوره های مصوب و دارای مجوز از طرف این سازمان تماما با مهر و امضای اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان که قابلیت استعلام نیز می باشد صادر و به قرآن آموزان و معارف جویان محترم اهدا می گردد .

گواهینامه های سازمان دارالقرآن الکریم:

تمام دوره های تربیت مربی که دارای مجوز از سازمان دارالقرآن الکریم می باشد از طرف این سازمان اهداء می گردد.

گواهینامه های موسسه:

تمام دوره هایی که این موسسه بصورت حضوری و غیر حضوری برگزار می نماید گوهینامه های مربوطه را صادر می نماید و این گواهینامه ها نیز چون تحت نظارت سازمان تبلیغات صادر می گردد دارای اعتبار می باشد .

گواهینامه های کارکنان دولت:

دوره های های مربوط به کارکنان دولت توسط  دارالقرآن الکریم اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان صادر میگردد و مخصوص کارکنان دولت در استان اصفهان میباشد .

گواهینامه های اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان:

برخی از دوره هایی که بصورت مشترک و ابلاغ این اتحادیه برگزار میگردد صادر میگرد .

گواهینامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی:

دوره های قرآنی که علاقه مندان تمایل به دریافت گواهینامه از این دانشگاه را داشته باشند از طرف دانشگاه علمی کاربردی صادر میگردد.