بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللى قرآن کریم ۱۳۹۱

بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللى قرآن کریم (۱۳۹۱/۰۴/۰۴)

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

به میهمانان عزیز این شهر مقدس و به میهمانان قرآنىِ کشورمان که از کشورهاى دیگر حضور پیدا کرده‌اند، خوشامد عرض میکنم. خدا را شکر میکنیم که عشق به قرآن را در دلهاى ما  و مردم ما قرار داد. خدا را شکر میکنیم که توفیق درس قرآن، انس با قرآن و تلاوت قرآن به مردم ما داده شده است. در دوران طاغوت، قرآن در کشور ما مهجور بود؛ هیچ حرکت جمعى در ترویج قرآن انجام نمیگرفت؛ هرچه بود، میل شخصى افراد بود. در دوران جمهورى اسلامى و حاکمیت اسلام، یکى از برنامه‌هاى اصلى براى مسئولین کشور، ترویج قرآن است؛ تلاوت قرآن، انس با قرآن، فهم قرآن، حفظ قرآن، جزو برنامه‌هاست؛ که خب، یکى از مظاهر آن هم همین مسابقات بین‌المللى است. لیکن تلاوت قرآن و قرائت زیباى آیات الهى، مقدمه است براى تدبر در قرآن. ما نمیخواهیم خودمان را مشغول کنیم، سرگرم کنیم به تلاوت و به قرائت قرآن و الحان قرآنى، به عنوان یک موضوع اصلى؛ این مقدمه است، این طریق است. تلاوت قرآن با صوت خوش موجب میشود که دل انسان نرم شود، خشوع پیدا کند، آماده بشود براى فهم معارف قرآنى و آیات قرآنى؛ ما به این احتیاج داریم.

امروز دنیاى اسلام احتیاج دارد به فهم معارف اسلامى. امروز دنیاى اسلام احتیاج دارد به درسى که قرآن به ملتها داده است براى استقامت، ایستادگى، حیات طیبه و عزت اسلامى براى ملتها. درسهاى قرآن در این زمینه، درسهاى حیات‌بخشى است؛ ما به این درسها احتیاج داریم. همین اندازه که شعاع مفاهیم اصلى قرآن در کشورهاى اسلامى پرتوافکن شده است، شما مى‌بینید جهت حرکتهاى مردمى، جهت اسلامى است. در گذشته اینجور نبود. در گذشته، هر جا یک حرکت اجتماعى در کشورهاى اسلامى اتفاق مى‌افتاد، جهت، جهت تفکر چپ و تفکرات مارکسیستى و سوسیالیستى بود؛ اما امروز هرجا حرکتى اتفاق مى‌افتد، جهت، جهت اسلامى است.

البته این حرکتها دشمنان غدارِ بیرحمِ سبُعى دارد. امروز استکبار جهانى، دشمن خونى و بجد ایستاده‌ى حرکتهاى اسلامى است. آمریکا در مقابل این حرکات، بجد ایستاده است؛ صهیونیسم در مقابل این حرکات، بجد ایستاده است و مقاومت میکنند. بلاشک دشمن نمى‌نشیند که ملتهاى مسلمان طبق برنامه‌ى اسلام و نقشه‌ى اسلام هر کار میخواهند، بکنند؛ مقاومت میکند.

حرف این است که قرآن به ما آموخته است که اگر شما صبر کنید، ایستادگى کنید، جاى خودتان را تغییر ندهید، جهت خودتان را تغییر ندهید، شما پیروزید؛ این درس قرآن است. قرآن به ما میگوید اگر به این راه و به این هدفها ایمان داشته باشید و در راه این ایمان حرکت کنید، بدون شک شما پیروز هستید؛ این درس قرآن است؛ این را باید ملتهاى مسلمان یاد بگیرند، این را باید ملتهاى مسلمان باور کنند؛ اگر باور کردند، بر پیچیده‌ترین تجهیزات نظامى و اطلاعاتىِ دشمن پیروز خواهند شد؛ اگر سستى کنند، اگر احساس ضعف کنند، اگر توکلشان به خداى متعال ضعیف شود، اگر به لبخند دشمن، به ترفند دشمن اعتماد کردند، یقینا شکست خواهند خورد.

امروز دنیاى اسلام به این درسها نیاز دارد. براى گسترش این درسها، بهترین وسیله، بهترین کتاب، خود قرآن کریم است. لذا هرچه ما بتوانیم در میان ملتها، در میان ملت خودمان، در میان ملتهاى مسلمان، انس با قرآن را که با تدبر همراه باشد، با قبول و باور وعده‌ى الهى همراه باشد، منتشر کنیم و گسترش بدهیم، به بیدارى ملتها کمک کرده‌ایم؛ این یک وظیفه است.

فقط به خواندن، فقط به لفاظى، فقط به الحان گوناگون نبایستى اکتفاء کرد؛ اینها را باید به چشم وسیله نگاه کرد. لحن زیبا و صداى زیبا براى قرآن لازم است، اما براى اینکه دلها خشوع پیدا کنند، نرم بشوند و به معانى قرآن برسند. اینجور نیست که ما خیال کنیم این یک امرِ استقلالى است؛ نه، اینها مقدمه است؛ این مقدمه را باید به قصد آن ذى‌المقدمه انجام داد؛ و البته بدون این مقدمه هم مشکل است. اینکه ما اصرار داریم بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، بر گسترش جلسات قرآنى در سطح کشور، بر آموزش علوم قرآنى و فنون قرآنى ـ از تلاوت و کتابت و بقیه‌ى مسائل گوناگونى که اطراف قرآن هست ـ به خاطر این است که آشنائى با اینها و وقت گذاشتن در این رشته‌ها، فضاى کشور را فضاى قرآنى میکند. ما به این فضا احتیاج داریم. وقتى فضا قرآنى شد، انس با قرآن افزایش پیدا خواهد کرد، عمومیت پیدا خواهد کرد؛ و انس با قرآن، موجب تدبر در قرآن و معارف قرآنى میشود. امروز دنیاى اسلام به این تدبر احتیاج دارد. ما ملت ایران هم به این تدبر احتیاج داریم.

ما افتخار میکنیم که در این دنیاى مادى، پرچم حاکمیت قرآن و اسلام را اول ما بلند کردیم. پاى این داعیه‌ى بزرگ هم ایستاده‌ایم، زحماتش را هم تحمل کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که اگر ملتى صبر کند، تحمل کند، استقامت کند، نه فقط دشمن را ناکام خواهد کرد، بلکه پیشرفت خواهد کرد؛ این اتفاقى است که در کشور ما افتاده است.

از روز اول سعى کردند این نور را در این کشور خاموش کنند. سى و سه سال آنها همه‌ى توانشان را به کار بردند، اما این نور روزبه‌روز گسترده‌تر شد، روزبه‌روز تلألؤ آن بیشتر شد؛ نه فقط نتوانستند پرچم حاکمیت اسلام را در این کشور پائین بکشند، بلکه این ملت روزبه‌روز پیشرفت کرد. امروز سرعت پیشرفت علمى ملت ایران، یازده برابرِ متوسط دنیاست؛ این طبق آمارهائى است که مراکز علمىِ بین‌المللى دارند اعلام میکنند و اطلاع میدهند. امروز در ابعاد مختلف و در زمینه‌هاى گوناگون ـ در زمینه‌هاى سیاسى، در زمینه‌هاى علمى، در زمینه‌ى بِناء و پیشرفت سازندگى ـ کشور ما بسرعت در حال پیشرفت است.

معنویت هم بحمداللّه‌ در کشور ما رو به رشد است. جوانان ما اهل ذکرند، اهل دعایند، اهل قرآنند، اهل اعتکافند. آن تعدادى از جوانها در این کشور که اهل توجه به معنویتند، به نسبت، در جاى دیگرى ما سراغ نداریم، نشنیده‌ایم؛ و آنطور که از قرائن داریم مشاهده میکنیم، وجود ندارد این تعداد جوان مؤمن، علاقه‌مند، با این همه عوامل تخریب و اغوائى که براى جوانها در سرتاسر دنیا امروز با وسائل مدرن دارند فراهم میکنند.

جوانهاى ما مؤمنند، جوانهاى ما صالحند؛ این به کورى چشم دشمن است. دشمن میخواست پرچم حاکمیت اسلام و پیروزى اسلام را از دست این ملت بگیرد و آن را پائین بکشد؛ اما نه فقط این را نتوانست، بلکه على‌رغم انف دشمن، کشور ما از لحاظ مادى و معنوى پیشرفت کرد و باز هم پیشرفت خواهد کرد. ان‌شاءاللّه‌ روزى فرا خواهد رسید که اسلام و جوامع اسلامى و جوامع مسلمین براى دنیا نمونه‌هاى برجسته‌اى باشند از پیشرفت مادى و معنوى، که مردم دنیا به آنها نگاه کنند و از آنها تقلید کنند؛ بلاتردید این روز خواهد آمد؛ و این به برکت قرآن خواهد بود.

توصیه این است که هرچه میتوانید، با قرآن بیشتر مأنوس شوید؛ با قرآن بیشتر سروکار داشته باشید؛ از قرآن بیشتر بیاموزید؛ در قرآن بیشتر تدبر کنید و قرآن را براى زندگى و ممشاى خودتان درس قرار بدهید.

امیدواریم خداى متعال به شما و به ما توفیق بدهد که با قرآن زندگى کنیم و با قرآن بمیریم.

والسّلام علیکم و رحمه‌اللّه‌ و برکاته

منبع:leader.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک عنوان را درج کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.