ثبت نام دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی و پیش دبستانی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه قرآنی تسنیم لنجان (رسانه تسنیم): ثبت نام دوره آموزشی (آموزشیاری قرآن کریم، تربیت معلم روخوانی و روانخوانی و تربیت معلم پیش دبستانی قرآنی) آغاز شد .

  قال رسول الله۹: مُعَلِّمُ الْقُرْآنِ یَسْتَغْفِرُ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ حَتَّی الْحُوتِ فِی الْبَحْرِ

برای معلّم قرآن، همه موجودات، طلب آمرزش می‌کنند، حتی ماهی در دریا.

آشنـایـی با قـرآن، این کتـاب الهی و راهنمـای سعـادت و تحقـق فرهنگ اصیـل آن و بـازگشت به کتـابی‌که نـور، هدایـت، موعظـه، تبیـان، شـفـاء، میـزان و فرقـان است امری لازم و حیـاتـی می‌بـاشد و بی‌تفاوت‌ بودن ‌در برابر مواعـظ و دستـورات آن خسـران دنیـا و آخرت و انس و همنشینـی با آن هدایت و بشارت را به دنبال‌ خواهد داشت:

« همانا این قرآن، (همگان را) به راهی که استوارترین راههاست،

هدایت می کند و به ایمان آورندگان نوید و بشارت (بهشت) می‌دهد».

از این رو موسسه قرآنی تسنیم لنجان، در راستـای احیای فرهنگ غنی قرآن کریم در سطحی وسیع، موضوع تعلیـم کلام وحی را به عـنـوان امـری واجـب و تکلیفی الزامی تلقی نموده و با تهیه، تدویـن و ارائه طرحهای متنوع قرآنـی درصـدد ایفـای این وظیفـه خطیـر بـرآمـده است و برای نیـل به ایـن هدف مقدس به یکی از مؤلّفه‌های مهم تعلیم و تعلّم که ضامن اجرای طرحهای قرآنی و تداوم‌بخش آموزش کلام الله مجید می‌باشد یعنی تربیت معلمان قرآن کریم، اهتمام ویژه داشته و دارد.

 

طرح تربیت آموزشیار روخوانی وروانخوانی قرآن کریم

ویژه خانه های قرآن ، روستا ها و شهرک های مسکونی

◙ اهداف طرح:

اهداف کلی:

 • شناسایی نیروهای مستعد روستاها و شهرستان‌های زیر ۱۰۰۰ خانوار و تربیت آنان جهت تدریس در دوره‌های آموزش قرائت قرآن کریم «سطوح ۱و۲» (روخوانی- روانخوانی قرآن و صحّت قرائت نماز) آن مناطق و خودکفایی آموزشی آنها در راستای تحقق و اجرای نهضت قرآن‌آموزی.
 • روشمند نمودن و هماهنگ کردن آموزش روخوانی و روان خوانی در اقصی نقاط کشور و تعمیم روشهای بدیع و انتقال مهارتهای تدریس یکپارچه و نظام یافته روخوانی و روانخوانی در سطح کشور.
 • تکمیل حلقه‌های آموزشی در راستای زمینه‌سازی و اجرای نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن‌کریم.

 هدف رفتاری :

انتظار می‌رود با برگزاری این دوره، دانش‌آموختگان ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهای نوین و علمی تدریس و آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن‌ و صحّت قرائت نماز (قرائت ۱ و ۲) – در سطح تعریف شده در این طرح- با هدف جذب هرچه بیشتر مشتاقان فراگیری قرائت کلام وحی، آشنا شده و با همکاری موسسه قرآنی تسنیم لنجان، نظامی یکپارچه و هماهنگ را درآموزش‌های عمومی قرائت کشور به اجرا گذارند.

◙ چکیده طرح :

طـی اجـرای این طـرح و بـرگـزاری دوره‌هـای مربـوطـه، علاقمندان به معلّمی و تـدریـس و تعلیم علوم و فنون رشته قرائت قرآن‌کریم(«روخـوانـی» و «روان‌خوانی قرآن و صحّت قرائت نماز») پس از احراز شرایـط گزینـش، در « ۴۲ جلسه آموزش حضوری» شامل جلسات آموزش دروس : ۱- روش تدریـس روخوانی و روان خوانی ۲-آموزش روش کارورزی« بخش خوانی، کلمه خوانی و روانخوانی (قرائت تحقیق آموزشی)» و‌ ۳- احکام عمومی و احکام قرآنی شرکت نموده و در پایان پس از موفقیت درآزمونهای پایانی، ضمن اخذ گواهینامه مربوطه، به عنوان مربیان دوره‌های عمومی قرائت قرآن کریم (سطوح ۱ و ۲)، در مناطق محروم به تدریس دروس فوق خواهند پرداخت.

◙ مشخصات کلی طرح :

۱- نام طرح : تربیت آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن کریم.

۲- مدت طرح: ۴۲ جلسه آموزش حضوری

۳- مقطع زمانی : در طول سال 

۴- پیـش‌نیـاز : ۱- دارا بودن گواهی پایان دوره قرائت قرآن کریم(سطح۲) و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(سطح۱) یا قبولی در آزمون‌های ورودی معادل ۲- قبولی در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی

۵- گستره طرح : سراسر کشور .

۶- مـحـل تشکیـل طرح: روستاها و شهرستانهای زیر ۱۰۰۰ خانوار،ویژه خانه های قرآن ، روستا ها و شهرک های مسکونی. بدیهی است که اولویت با مساجد و مکانهای فرهنگی، آموزشی و مذهبی خواهد بود.

۷-  محتوای آموزشی : شامل دروس مندرج در این طرح که در ادامه خواهد آمد.

۸-  مجری طرح: موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعب وابسته

۹-  شکل اجرا : حضوری

۱۰- گروه هدف (مخاطبان) : حائزین شرایط پذیرش

۱۱- تعداد متعلمین هر دوره : حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ نفر

۱۲- ارزش آموزشی : ۸۴ ساعت آموزشی.

*شرایط اختصاصی :

 • دارا بودن گواهی پایان دوره قرائت قرآن کریم(سطح۲) و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (سطح۱) یا قبولی در آزمون‌های ورودی معادل
 • قبولی در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی(حد نصاب نمره قبولی در این درس ۱۶ از۲۰ می باشد).

6i3n7z8jqeuli4qp2su

طرح تربیت معلم روخوانی وروانخوانی قرآن کریم

◙ اهداف طرح:

اهداف کلی:

 • شناسایی نیروهای مستعد و تربیت آنان جهت تدریس در دوره‌های آموزش قرائت قرآن کریم «سطوح ۱و۲» (روخوانی- روانخوانی قرآن و صحّت قرائت نماز) .
 • روشمند نمودن و هماهنگ کردن آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم در سطح کشور و تعمیم روشهای بدیع و انتقال مهارتهای تدریس یکپارچه و نظام یافته قرائت قرآن در سطح کشور.
 • تکمیل حلقه‌های آموزشی در راستای زمینه‌سازی و اجرای نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن‌کریم.

 هدف رفتاری :

انتظار می‌رود با برگزاری این دوره دانش‌آموختگان ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهای نوین، علمی و تخصّصی تدریس و آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن‌کریم (قرائت ۱ و ۲) و با هدف جذب هرچه بیشتر مشتاقان فراگیری قرائت کلام وحی، آشنا شده و با همکاری سازمان دارالقرآن‌الکریم، نظامی یکپارچه و هماهنگ را درآموزش‌های عمومی قرائت قرآن کریم کشور به اجرا گذارند.

◙ چکیده طرح :

طـی اجـرای این طـرح و بـرگـزاری دوره‌هـای مربـوطـه، علاقمندان به معلّمی و تـدریـس و تعلیم علوم و فنون رشته قرائت قرآن کریم(«روخـوانـی» و «روان خوانی قرآن و صحّت قرائت نماز») پس از احراز شرایـط گزینـش، در« ۵۶ جلسه آموزش حضوری» و«۱۶ ساعت آموزش غیر حضوری» شامل جلسات آموزش دروس: ۱- روش تدریـس روخوانی و روان خوانی ۲- فنون معلمی و روانشناسی تربیتی ۳- آموزش روش کارورزی« بخش خوانی، کلمه خوانی و روانخوانی (قرائت تحقیق آموزشی) ۴- اخلاق و تربیت اسلامی(اخلاق معلمی) ۵-آشنایی با علوم قرآنی ۶-آشنایی با رسم و ضبط قرآن کریم و‌ ۷- احکام عمومی و احکام قرآنی شرکت نموده و در پایان پس از موفقیت در آزمونهای پایانی ضمن اخذ گواهینامه دوره مربوطه، به عنوان معلّمان دوره‌های قرائت قرآن کریم (سطوح ۱ و ۲) در دارالقرآن‌الکریم استانها، مؤسسات قرآنی و… به تدریس خواهند پرداخت.

◙ مشخصات کلی طرح :

۱- نام طرح : تربیت معلّم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم.

۲- مدت طرح : ۵۶ جلسه آموزش حضوری و ۱۶ ساعت آموزش غیرحضوری

۳- مقطع زمانی : در طول سال

۴- پیـش‌نیـاز : ۱- دارا بودن گواهی پایان دوره قرائت قرآن کریم(سطح۴)«گرایش تحقیق یا تدویر(ترتیل مصطلح)» و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(سطح۲) یا قبولی در آزمونهای ورودی معادل         ۲- قبولی در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی

۵- گستره طرح : سراسر کشور

۶- مـحـل تشکیـل طرح : موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعبات و ابسته

۷-  محتوای آموزشی : شامل دروس مندرج که در ادامه خواهد آمد.

۸-  مجری طرح : موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعبات و ابسته

۹-  شکل اجرا : در قالب دو بخش حضوری و غیر حضوری.

۱۰- گروه هدف (مخاطبان) : حائزین شرایط پذیرش

۱۱- تعداد فراگیران هر دوره : حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ نفر.                 

۱۲- ارزش آموزشی : ۱۲۸ ساعت آموزشی.

%شرایط اختصاصی:

 • دارا بودن گواهی پایان دوره قرائت قرآن کریم(سطح۴)«گرایش تحقیق یا تدویر(ترتیل مصطلح)» و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(سطح۲) یا قبولی در آزمونهای ورودی معادل
 • قبولی در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی(حد نصاب نمره قبولی در این آزمون ۱۶ از۲۰ می باشد)

6i3n7z8jqeuli4qp2su

طرح تربیت معلم قرآن پیش دبستانی

◙ اهداف طرح:

*اهداف کلی:

 • شناسایی نیروهای مستعد و تربیت آنان جهت تدریس در کلاسهای آموزش قرآن پیش‌دبستانی
 • روشمند نمودن و هماهنگ کردن آموزش‌های قرآن پیش دبستانی در سطح کشور.
 • تعمیم روشهای بدیع و انتقال مهارتهای تدریس یکپارچه و نظامند قرآن کریمِ پیش‌دبستانی در سطح کشور.
 • تکمیل حلقه‌های آموزشی در راستای زمینه‌سازی و اجرای نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن‌کریم.

هدف رفتاری:

انتظار می‌رود با برگزاری این طرح، فراگیران ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهای نوین و علمی تدریس و آموزش قرآن ویژه کودکان پیش‌دبستانی آشنا شده و با همکاری موسسه قرآنی تسنیم لنجان، نظامی یکپارچه و هماهنگ را در آموزش‌ قرآن کودکان پیش‌دبستانی، در کشور به اجرا گذارند.

◙ چکیده طرح :

طی اجرای این طرح و برگزاری دوره‌های مربوطه، علاقمندان به معلمی و تدریس «آموزش قرآن کودکان‌پیش دبستانی» پس از احراز شرایط گزینش، در « ۶۶ جلسه آموزش حضوری» شامل دروس: ۱- روش تدریس آموزش عمومی قرآن پیش دبستانی ۲-مبانی نظری آموزش قرآن و مفاهیم دینی به کودکان ۳- روانشناسی تربیتی و رشد کودک  ۴- مهارتهای مربی قرآن کودک و ۵- حفظ جزء سی اُم قرآن کریم شرکت نموده و در پایان پس از موفقیت در آزمونهای پایانی و انجام دو دوره کارورزی و تدریس در دوره‌های مربوطه و تأیید دارالقرآن الکریم استان ضمن اخذ گواهینامه تربیت معلم قرآن پیش‌دبستانی، به عنوان معلمان دوره‌های آموزش قرآن کودکان پیش‌دبستانی در دارالقرآن‌الکریم استانها، مؤسسات قرآنی و… به تدریس خواهند پرداخت.

◙ مشخصات کلی طرح :

۱-نام طرح : تربیت معلّم قرآن‌ پیش دبستانی.           

۲- مدت طرح :‌ ۶۶ جلسه آموزش حضوری

۳- مقطع زمانی : در طول سال (طبق سهمیه اعلام شده برای هر فصل و یا به صورت خودگردان و برنامه‌های استانی).

۴- پیـش‌نیـاز : دارا بودن گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم یا قبولی در آزمون های ورودی معادل

۵- گستره طرح : سراسر کشور

۶- مـحـل تشکیـل طرح : موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعبات و ابسته

۷-  محتوای آموزشی : مطابق با سرفصل های اعلام شده سازمان دارالقرآن الکریم

۸-  مجری طرح : موسسه قرآنی تسنیم لنجان و شعبات و ابسته

۹-  شکل اجرا : حضوری

۱۰- تعداد فراگیران هر دوره : حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ نفر.

۱۲- ارزش آموزشی :‌ ۱۳۲ ساعت آموزشی‌‌‌‌‌‌‌‌.

*شرایط اختصاصی:

دارا بودن گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم یا قبولی در آزمون‌های ورودی معادل.

◙ تذکر۲: افراد فاقد گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی علاوه بر شرکت در آزمون‌های پایانی دوره فوق می‌بایست در آزمون ورودی دوره فوق (۱- قرائت قرآن کریم(سطح۴)«گرایش تحقیق یا تدویر(ترتیل مصطلح) ۲-ترجمه و مفاهیم (سطح ۲) و ۳- آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی ) نیز شرکت نمایند.

6i3n7z8jqeuli4qp2su

 

مرجع صادر کننده مدرک:

دوره های آموزشیاری قرآن کریم  و تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و پیش دبستانی قرآن

darolghoran00

توسط سازمان دارالقرآن الکریم صادر خواهد شد.

 

برای داوطلبانی که شرایط بالا را ندارند و می خواهند گواهینامه تربیت معلم دریافت نمایند

tasnim00435

 

توسط موسسه قرآنی تسنیم لنجان صادر خواهد شد.

 

مهلت ثبت نام:

[highlight color=”yellow”]15 آذر ماه ۱۳۹۴[/highlight]

 

منبع: موسسه قرآنی تسنیم لنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک عنوان را درج کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.