طرح ملی سهام معنوی “ستایش”

“سلامتی تقوی و ایمان و یکتا پرستی شما”

سهام معنوی ستایش

آشنایی با نحوه سفارش ختم قرآن، ختم صلوات و قرائت ادعیه

 برای هدف مند تر کردن نذورات و خیرات قرآنی، ختم صلوت، ختم قرآن کریم و قرائت ادعیه طرح ملی ستایش ایجاد گردیده است.

این طرح با استقبال خوب و مشارکت شما خیّرین محترم روبرو شده است. و توانسته با کمک خیرین محترم در بسیاری از روستا ها و اماکن مذهبی مختلف افراد زیادی توانسته اند به فراگیری قرآن و علوم قرآنی بپردازند.

نحوه سفارش سهام معنوی “ستایش”: 

این طرح برگرفته از روایاتی گرفته شده است که اجر و پاداش قرآن را در روز قیامت مشخص کرده اند گرفته شده است.

لذا برای اینکه بیشتر با منابع معتبر این طرح آشنا شوید روایات زیر را مطالعه نمایید

امام صادق ـ علیه السّلام ـ در مورد فضیلت قاری قرآن می فرماید: «هر که در حال جوانی قرآن بخواند و با ایمان باشد، قرآن با گوشت و خونش می آمیزد و خدای ـ عزّوجلّ ـ او را با فرشتگان پیغام برنده و نیک رفتارش رفیق کند و قرآن برای او در روز قیامت پرده و مانعی از آتش باشد و گوید: بار پروردگارا هر کارگری به مزد کار خویشتن رسیده جز کارگر من، پس گرامی ترین عطایای خود را به او برسان. فرمود: پس خدای عزیز و جبار دو جامه از جامه های بهشتی به او بپوشاند و بر سرش تاج کرامت نهاده شود، پس به قرآن گرفته شود: آیا ما تو را درباره این شخص خشنود کردیم؟ قرآن گوید: بار پروردگارا من برتر از این درباره او میل داشتم. پس نامه امان از دوزخ را به دست راستش دهند و فرمان جاویدان ماندن در بهشت را در دست چپش گذارند و وارد بهشت شود، پس به او گفته شود: بخوان قرآن را و یک درجه بالا برو، پس به قرآن گویند: آیا خشنود شدی؟ گوید: آری. حضرت فرمود: هر کس قرآن بسیار بخواند و با این که حفظ آن بر او دشوار است آن را به ذهن خویش بسپارد، خدای ـ عزّوجلّ ـ دوبار پاداش آن را به او بدهد.»اصول کافی، ص ۴۰۳ ـ ۴۰۶.

رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ در فضیلت قرائت قرآن چنین فرموده است: «قرآن بخوانید، زیرا خواندن آن گناهان را می شوید و سدی در برابر آتش می گردد و مانع عذاب می شود. از خواندن قرآن غفلت نکن، زیرا لب را زنده می کند و از گناه، تو را باز می دارد. کسی که قرآن می خواند در درجات نبوت قرار گرفته غیر از آن که، به او وحی نمی شود.»کنزالعمال ، حدیثهای ۲۲۴۱، ۳۲، ۴۰، ۲۴۴۱، ۲۳۴۷

رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ در پاداش خواندن قرآن مجید، مطالب زیر را مطرح نموده اند: «بهترین شما آن کسی است که قرآن را فراگیرد و به دیگران هم بیاموزد. بهترین عبادات، خواندن قرآن است. و شریف ترین کسان از امت من کسی است که حامل قرآن باشد و اصحاب شب بیداری و قرائت قرآن در نیمه دوم شب. هیچ پدری نیست که فرزند خود را قرآن بیاموزد مگر این که خدای بزرگ روز قیامت، تاج کرامت بر سر پدر و مادر او گذارد و لباس بر آنان بپوشاند. لباسی که در دنیا، مردم مثلش را ندیده باشند. هر کس به قرآن خواندن مشغول و به یاد من باشد، هر چه سؤال کند، بهترین آن چه به سائلین اعطاء می شود به او عطا خواهد شد. برای شیطان هیچ چیز شدیدتر از قرائت قرآن نیست که قاری قرآن و ناظر به کلام خدا که از روی قرآن قرائت نماید، شیطان از او فرار می نماید.»وسائل‌الشیعه، ج ۴، ص ۸۳۵ ـ ۸۲۵.

خداوند به پاداش هر سوره که قرائت کند یک شهر در بهشت فردوس به او عنایت فرماید و هر شهری از درّ خضراء سبز رنگ است و در هر مدینه هزار خانه است و در هر خانه هزار حجره است و در هر حجره هزار خانه از نور بنا شده و در هر بیتی صد هزار در ورودی دارد و در هر بابی هزار در رحمت است و بر هر بابی صدهزار دربان است که به دست دربانی هدیه ای رنگارنگ است و بر سر هر یک از انان عمامه ای از استبرق است که بهتر از دنیا و آنچه در آن است؛ می باشد و در هر خانه صدهزار دکان است و هر دکان از عنبر ساخته شده و فاصله هر دکانی به فاصله شرق تا غرب عالم دنیاست و بالای هر دکانی صدهزار سریر نصب شده و در هر سریری صدهزار فراش است و فاصله هر فراشی تا فراش دیگر صدهزار ذراع است و بالای هر فراشی حلقه های حورالعین صف دایره ای بسته اند و به دست هر فرشته و حورالعین هدیه ای است و لباس آنان حُلّه ای است که ساقهای آنان از آن نمایان است و بر سر آنان تاجی از عنبر مکلل به در و یاقوت است و بر هر تاجی شصت هزار رشته از مشک و غالیه در آن تعبیه شده و در گوش هر یک از آنان، گوشواره ها و گردن بندهاست که هزار رشته دارد از طلا و جواهر و در سر هر یک از آنان هزار رنگ جواهر است که هیچ یک شبیه به دیگری نیست و بین هر یک حوریه و بین هر حوریه هزار خادم است که به دست هر خادمی هزار کاسه طلایی از شراب بهشتی و هزار مائده، در هر مائده هزار کاسه غذای ملوّن و مکیف و هزار ظرف شراب که هیچ یک به دیگری شبیه نیست و هر یک از مواد غذایی و شرابی، لذتی دارد که در هیچ یک دیگر چنان لذّتی نیست و در هر یک لقمه و شرعه صد هزار لذت است که ولی خدا در می یابد و این همه مخصوص صاحبان و قاریان قرآن است.»جامع الاخبار، ص ۱۱۳، حدیث ۱۹۷/۱.

تذکرات:

۱-سفارشات ختم قرآن، ختم صلوات و قرائت ادعیه شما به افرادی که در موسسه تعیین هویت شده اند و توانایی قرائت صحیح دارند واگذار می شود.

هر سفارش جداگانه انجام می گردد.

۲-بخشی از هزینه به موسسه تعلق می گیرد و برای آموزشهای مختلف قرآنی و فعالیتهای ترویجی و تبلیغی صرف خواهد شد و بخشی دیگر به افرادی که به عنوان ختم کننده سفارش شما واگذار شده است تعلق می گیرد.

۳-موسسه مختار است که سفارش شما را به افرادی که صلاحیت دارند واگذار نماید.

۴-در صورتیکه سفارشات ختم های دارای مدت زمان زیاد و یا تعداد زیاد می باشد با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید

۰۳۱۵۲۲۷۳۸۰۹

۰۹۲۱۶۴۷۱۷۸۵

۰۹۱۶۲۹۲۶۸۶۰

اگرخودتان می خواهید اقدام به قرائت ختم کنید ، ما مرجع اعلام هدیه ختم نیستیم لطفا در این خصوص تماس نگیرید از شما سپاسگزاریم

۵-برای پرداخت هزینه سفارشات خود از طریق لینک های زیر اقدام نمایید .

۶-سفارش شما بین ۱ تا ۱۴ روز انجام می شود

از طریق لینک های زیر اقدام به سفارش ختم ها نمایید

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم کل قرآن کریم

۵۹۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم یک جزء قرآن کریم

۳۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت سوره انعام

۴۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

مراسم ترحیم

۸۹۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم هر هزار صلوات

۳۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک روز نماز قضای واجب استیجاری

۴۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک ماه نمازقضای واجب استیجاری

۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

یک ماه روزه قضا

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت آیت الکرسی

۱۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره یس

۳۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره نمل،شعرا،قصص

۹۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرایت سوره اسرا

۴۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره الکهف

۴۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم ۵ جزء قرآن برای سلامتی امام زمان(عج)

۷۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم ۵۰۰۰ صلوات برای سلامتی امام زمان(عج)

۵۷,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم یک حزب قرآن کریم

۱۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

برگزاری مراسم دعای توسل

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

برگزاری مراسم دعای کمیل

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

برگزاری ختم جمعی صلوات

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

برگزاری ختم جمعی جزء قرآن

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

برگزاری ختم جمعی سوره انعام

۲۳۰,۰۰۰ تومان
پذیرش هزینه های ختم، هفتم، چهلم، سالگرد اموات

این موسسه قرآنی آمادگی دارد هزینه های مراسمات اموات و درگذشتگان شما  را با توجه به نیات  و اقدامات خیر خواهانه شما صرف امور تبلیغی، ترویجی، آموزشی، اشتغال زایی، تهیه پوشاک و اغذیه برای افراد محروم، کمک به بیماران، کمک به یتیمان و… نماید.

لذا خواهشمند است برای  این موضوع با موسسه تماس حاصل نمایید.

چرا باید درسهام معنوی ستایش شرکت کنیم؟

این موسسه قرآنی مفتخر است که با بکارگیری تعداد زیادی از خواهران و برادران به امر تلاوت قرآن جهت شادی ارواح مومنین و مومنات پرداخته وبرای این اشخاص درآمدی حلال و آبرومند فراهم نماید.

تذکر:

۱-لازم بذکر است قاریان قرآن از افرادی انتخاب می شوند که  گواهینامه قرائت قرآن کریم دارند و مورد تایید می باشند .

۲-نحوه ختم قرآن به تشخیص موسسه می باشد .

۳-هزینه های اعلام شده برای ختم های انفرادی می باشد.

۵-مسئولیت ختم کنندگان قرآن بر عهده موسسه می باشد.

۶-موسسه در جذب و انتخاب ختم کنندگان آزاد می باشد.

۷-محدودیت مکانی برای سفارش ختم ها وجود ندارد.

۸-درصدی از  هزینه های دریافتی به ختم کننده قرآن و درصد نیز به موسسه برای فعالیت های آموزشی و … صرف خواهد شد.

موسسه نظارت کامل بر ختم قرآن و ختم صلوات ها داشته و سعی شده از افراد متدین ،مذهبی  بهره گیری نماید .

ثبت نام در ختم قرآن
آدرس وشماره های تماس موسسه

6 thoughts on “هزینه ختم قرآن و صلوات

  1. محمد says:

    سلام میشه منم به عنوان نماز گذار استجاره ای کارکنم به درآمدش نیاز دارم نماز و روزه ام صحیح هست و میتونم انجامش بدم ممنون میشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک عنوان را درج کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.