برگزاری مراسم دعای توسل

199,000 تومان

مشخصات ختم:

تعداد : یک بار قرائت دعای توسل

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

نحوه اجرا : (بصورت مجازی برگزاری می شود) در یک زمان همه با هم اقدام به قرائت می کنند

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس