برگزاری مراسم دعای توسل

199,000 تومان

مشخصات ختم:

تعداد : یک بار قرائت دعای توسل

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 10 نفر (بصورت مجازی)

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس