برگزاری مراسم زیارت عاشورا

۳۳۰,۰۰۰ تومان

مشخصات ختم:

تعداد : یک بار قرائت زیارت عاشورا

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 10نفر به بالا

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس و…

نحوه ختم: طی یک مراسم انجام می شود