ختم ۵ جزء قرآن برای سلامتی امام زمان(عج)

۹۹,۰۰۰ تومان

 

مشخصات ختم 5 جزء قرآن کریم:

تعداد : ختم 5 جزء قرآن کریم برای سلامتی امام زمان(عج)

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 1 نفر

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس و…

نحوه ختم: بصورت غیر حضوری 

زمان : زمان مشخص باید حداقل یک هفته زودتر اعلام شود.

نفرات شرکت کننده: قاریان قرآن مورد تایید موسسه