ختم ۵۰۰۰ صلوات برای سلامتی امام زمان(عج)

۷۷,۰۰۰ تومان

مشخصات ختم:

تعداد : 5000 صلوات

نیابت: به نیابت از شما برای سلامتی امام زمان (عج) 

تعداد شرکت کنندگان : 1 نفر 

مکان  : در هر مکانی امکان قرائت وجود دارد

نحوه ختم: به افراد قرائت کننده سفارش داده می شود

زمان : زمان مشخص باید حداقل یک هفته زودتر اعلام شود.

نفرات شرکت کننده: قاریان